Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

 •   13/04/2018 06:09:45 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

 •   23/03/2018 05:59:53 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2017
Untitled

Báo cáo quản trị Công ty năm 2017

 •   30/01/2018 06:20:59 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Bảo cáo quản trị Công ty năm 2017
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

 •   20/01/2018 03:51:38 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

 •   15/12/2016 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 866
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

 •   21/01/2017 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
Untitled

Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

 •   03/02/2017 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
TB chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TB chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 •   14/02/2017 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ

Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ

 •   29/03/2017 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất

 •   29/03/2017 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất
Untitled

Báo cáo thường niên năm 2016

 •   21/04/2017 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2016

 •   30/05/2017 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

 •   20/10/2017 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ Kế Toán 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ Kế Toán 6 tháng đầu năm 2017

 •   19/01/2016 04:07:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ Kế Toán 6 tháng đầu năm 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2017

 •   19/01/2016 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

 •   19/01/2016 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây