Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   31/05/2019 11:15:52 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Công bố thông tin về Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 •   25/04/2019 06:55:03 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   25/04/2019 06:45:22 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   25/04/2019 06:43:26 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   13/04/2019 08:59:49 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo tài liệu
thuMoi 3 696x385

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   08/04/2019 11:10:44 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: …/TB-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
* * *
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty.
1. Thời gian: 07h00’ Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (đón tiếp Cổ đông đăng ký tham dự từ 07h00’).
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn White Place – Số 139 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.
.................................................
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   26/03/2019 03:33:17 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   11/03/2019 05:06:36 PM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay thế thông báo số 02/CV-HĐQT ngày 20/2/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   07/05/2018 03:41:15 PM
 •   Đã xem: 1209
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   23/04/2018 05:05:37 PM
 •   Đã xem: 1244
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

 •   05/04/2018 09:50:40 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Thông báo chôt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chôt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   02/03/2018 02:43:15 PM
 •   Đã xem: 1321
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 4/2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 4/2017

 •   20/01/2018 03:59:31 PM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình
Lùi thời gian đại hội cổ đông năm 2017

Lùi thời gian đại hội cổ đông năm 2017

 •   29/03/2017 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã có văn bản thông báo về việc chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thời gian đăng ký tổ chức vào ngày 9/4/2017.
Nghị quyết HĐQT về chốt DS ĐH cổ đông bất thường và trả cổ tức 2016

Nghị quyết HĐQT về chốt DS ĐH cổ đông bất thường và trả cổ tức 2016

 •   05/05/2017 06:40:00 PM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
03 CV Gopyvanban

Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   05/01/2017 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Giải trình chênh lệch LN sau thuế BCTC bán niên năm 2017

Giải trình chênh lệch LN sau thuế BCTC bán niên năm 2017

 •   31/08/2017 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 1169
 •   Phản hồi: 0
Giải trình chênh lệch LN sau thuế BCTC bán niên năm 2017
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự

 •   21/10/2015 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 •   21/10/2015 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây