Thông báo NĐKCC TH quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2021

Thông báo NĐKCC TH quyền dự Đại hội cổ đông thường niên 2021

 •   03/02/2021 04:34:42 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông lớn 2020

Danh sách cổ đông lớn 2020

 •   29/01/2021 09:04:35 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty

Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty

 •   29/01/2021 09:01:52 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình BCTC quý 4/2020

Công văn giải trình BCTC quý 4/2020

 •   20/01/2021 06:20:37 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Công văn chậm công bố BCTC quý 3/2020

Công văn chậm công bố BCTC quý 3/2020

 •   11/11/2020 04:29:58 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình BCTC quý 3 năm 2020

Công văn giải trình BCTC quý 3 năm 2020

 •   24/10/2020 08:40:07 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Công văn tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý 3/2020

Công văn tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý 3/2020

 •   23/10/2020 05:28:02 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên

Công văn giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên

 •   20/08/2020 02:54:02 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình báo cáo tài chính bán niên

Công văn giải trình báo cáo tài chính bán niên

 •   15/08/2020 04:51:45 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 2/2020

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý 2/2020

 •   20/07/2020 05:47:05 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   26/06/2020 06:08:15 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   26/06/2020 06:06:47 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 •   25/06/2020 02:58:26 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi địa điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thay đổi địa điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 •   24/06/2020 05:57:42 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020

 •   16/06/2020 07:09:23 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 •   11/06/2020 03:35:49 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

 •   09/05/2020 10:10:39 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   06/05/2020 05:42:55 PM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Công văn của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán

Công văn của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   04/05/2020 05:42:34 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây