Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   22/12/2019 12:15:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019

 •   22/12/2019 12:13:10 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   14/10/2019 05:37:42 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   17/09/2019 09:03:06 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2019

 •   21/08/2019 04:12:38 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

 •   30/07/2019 03:43:22 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

 •   30/07/2019 03:40:16 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2018

Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2018

 •   10/06/2019 10:57:21 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   31/05/2019 11:15:52 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Công bố thông tin về Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 •   25/04/2019 06:55:03 PM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   25/04/2019 06:45:22 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   25/04/2019 06:43:26 PM
 •   Đã xem: 750
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   13/04/2019 08:59:49 AM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo tài liệu
thuMoi 3 696x385

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   08/04/2019 11:10:44 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: …/TB-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
* * *
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 04 năm 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty.
1. Thời gian: 07h00’ Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 (đón tiếp Cổ đông đăng ký tham dự từ 07h00’).
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn White Place – Số 139 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.
.................................................
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   26/03/2019 03:33:17 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 •   11/03/2019 05:06:36 PM
 •   Đã xem: 888
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay thế thông báo số 02/CV-HĐQT ngày 20/2/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   07/05/2018 03:41:15 PM
 •   Đã xem: 1449
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   23/04/2018 05:05:37 PM
 •   Đã xem: 1466
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây