Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

 •   19/02/2021 10:12:36 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
thuMoi 3 696x385

Thư mời Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

 •   19/11/2019 04:41:16 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2018

Thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2018

 •   10/06/2019 10:57:21 AM
 •   Đã xem: 962
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   25/04/2019 06:43:26 PM
 •   Đã xem: 1414
 •   Phản hồi: 0
Công văn chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công văn chốt danh sách đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 •   20/02/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 1322
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thông báo chôt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo chôt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 •   02/03/2018 02:43:15 PM
 •   Đã xem: 2337
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE

 •   15/12/2016 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 3015
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HDDQT về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Giáo dục HBE
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

 •   21/01/2017 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 1485
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
Untitled

Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

 •   03/02/2017 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 1580
 •   Phản hồi: 0
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
TB chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TB chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 •   14/02/2017 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 1875
 •   Phản hồi: 0
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất

 •   29/03/2017 07:37:00 PM
 •   Đã xem: 1849
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất
Thông báo trả cổ tức năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2016

 •   30/05/2017 07:18:00 PM
 •   Đã xem: 1564
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây