Cty CP Sách TBTH Hà Tĩnh

http://hbec.com.vn


Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN: 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Bảo
- Mã chứng khoán: HBE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 415.500CP tỉ lệ 18,6%
- Số lượng CP đã mua: 34.000CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 449.500CP 
- Tỉ lệ CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 20,14%
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu: 17/02/2021.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây