Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   22/12/2019 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2019

 •   22/12/2019 06:13:10 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 •   12/12/2019 10:18:54 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

 •   11/12/2019 11:20:10 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   10/12/2019 10:22:34 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

 •   05/12/2019 04:33:44 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

 •   05/12/2019 04:23:58 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

 •   05/12/2019 04:17:59 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
03 CV Gopyvanban

Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 •   05/12/2019 02:54:25 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về kết quả giao dịch của cổ đông lớn

Công bố thông tin về kết quả giao dịch của cổ đông lớn

 •   03/12/2019 10:05:38 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Hồ sơ CBTT về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty

Hồ sơ CBTT về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty

 •   25/11/2019 12:05:17 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

 •   21/10/2019 05:04:15 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   14/10/2019 12:37:42 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

 •   17/09/2019 04:03:06 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC bán niên 2019

 •   21/08/2019 11:12:38 AM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

 •   15/08/2019 11:11:48 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

 •   30/07/2019 10:43:22 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

 •   30/07/2019 10:40:16 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây